Level 27, World Wide House, 19 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

 : ( +852 ) 5900 3590   : [email protected]
TUNGKOI SA AMIN MGA SERBISYO KUTASYON
 
 
 

Dokumentong Pagsasalin

Mayroon kaming nakalaang higit sa 200 dedikadong tagapagsaling wika sa araw-araw na proyektong legal at pinansyal sa pagsalin ng dokumento. Ang aming koponan sa pagsaling wika ay binubuo ng maraming karanasan ng mga tagasalin at project coordinators. Sa bawat dalubhasang tagapagsalin, at sa iba't ibang larangan, tulad ng legal pinansyal o medikal. Meron din kaming mga trabahong malapit sa isang tagapagsalin na maaring metikulosong mga tiyak na mga pangangailangan na dapat hawakan.Ang aming project coordinators ay isa ding ganap na sinanay upang pangasiwaan ang mga teknikal na detalyeng proyekto na kung saan ay maaring saklaw mula sa pagsasalin ng simpleng dokumento o isang komplikadong website sa simpleng manual.

Masinsinang Pagbabasa

Ang pagbabaya sa patakarang nauukol sa komunikasyon ay malaking epekto sa pagtatagumpay ng isang kumpanya. Nakasalalay ang reputasyon ng isang kumpanya sa katiyakan at katumpakan ng mga nakasulat sa dokumento. Ang mga serbisyong nauukol sa masinsinang pagbabasa ay makikita na sa ating henerasyon, kabilang na ito ang lahat ng uri ng pagsulat na komunikasyon, mula sa paalala, kagamitang pampromosyon, mga negosyong panukala, teknikal manuals, maging ang mga mahahalaga at legal na dokumento. Mula sa de kalidad at mataas na uri ng serbisyo para sa masinsinang pagbabasa. Ang mga dokumento ay siguradong walang taglay na kamalian at naiwastong maigi para sa kabuuang katumpakan.

Pagpapaliwanag at Voice-Over

Ang aming Voice-over artist ay mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na mayroong matatag na background sa medya at advertising sa nilaang mensahe. Ang mga piling pili na mahuhusay na may boses Asian at European na wika, na nagbibigay buhay at kredibilidad sa inilalaang mensahe. Ang serbisyong pagsalin sa anumang wika na tinutukoy ay matiyak na iyong negosyong komunikasyon na may pinakamataas na antas sa iyong mga kliyente at ilagay ang mga ideya sa kabuuan sa posibleng pinakamahusay na paraan.

Dokumentong Notaryo at Sertipiko

Mga sertipikadong dokumento tulad ng Power of Attorney ay mahalaga sa iba't ibang mga legal na paglilitis at paghahanay para sa mga sistemang hukuman at ang ahensya ng pamahalaan. Ang aming mga account manager ay may karanasan sa makikipagtulungan sa aming koponan ng mga propesyonal na mga abogado upang maunawaan ang kalakip na mga pangangailangan ng iyong sertipikadong dokumento at tiyak na hindi aabot sa opisyal na huling araw o oras, ayon sa notaryadong dokumento.

Pag aaral sa mga pangkalakal at Pagpapatala

Nagkaroon ng pagkakaiba ang iyong kalakal at serbisyo laban sa iyong mga kakumpetensya depende sa tatak ng iyong produkto. Kapag napabayaan ng negosyante o mangangalakal ang kalidad ng kanyang tatak pangkalakal ay maaring mapababa nito ang kanyang sariling reputasyon. Ang pagkakaroon ng rehistradong tatak pangkalakal ay nagbibigay ng eksklusibong karapatan sa may ari na gamitin nito ang kanyang pimilihan para sa ikakabuti ng kanilang kalakal at serbesyong ipinatala.

Ang pag aaral ng tatak pangkalakal ay isinasagawa ng aming bihasang espesyalista. Ang bawat isa ay nagpakita ng malawak na kaalaman sa isinasagawang proseso mula sa pagpapatala at hanggang sa pagpapalit o pagbabago. Ang bawat ipinatalang tatak pangkalakal ay sinuri ng mga espesyalista. Ang mga bihasang espesyalista ay nagbigay ng mga mungkahi kung papaano makakuha ng mas malawak na saklaw sa pangangalaga ng tatak upang ito'y mapabuti at mangibabaw laban sa iba.