Level 27, World Wide House, 19 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

 : ( +852 ) 5900 3590   : [email protected]
TUNGKOI SA AMIN MGA SERBISYO KUTASYON
 
 
 

Kutasyon at Paraan ng Pagbayad

Kutasyon : 

Maaari lamang ilakip ang iyong dokumento sa Word o PDF at ipadala ito kay Ms Michelle Evans sa [email protected] para sa kutasyon. Para sa hard copy, pakidala sa GPO Box No.10053, Central, Hong Kong o tumawag kay Ms Tina Chan ( +852 ) 5900-3590 para sa detalye.

Paraan ng Pagbayad :

Paraan ng pagbayad ng 50% ang kailangang ideposito bago namin simulan ang proyekto at karagdagang 50% ng kabayaran ay dapat bayaran pagkatapos ng proyekto. Nasa polisiya namin na ang buong proyekto ay maaari lamang maisagawa kapag natanggap ang limampung bahagdan na kabayaran. Mangyaring ideposito ang kaugnay na halaga sa nakatalagang account 012 - 891 - 1 - 044024 - 3 sa Bank of China at itago ang deposit slip para sa reperensiya. Maaaring ipagpatuloy namin ang nasabing proyekto kapag nakomperma na ang bayad. Ang deklarasyon ng kabuuang bayad o notaryo publikong serbisyo ay dapat maisaayos bago nin gagawin amg nasabing dokumento.